PRECS I PREGUNTES PP TORDERA PLE 26 DE NOVEMBRE

24 11 2015

PRECS

 • A la biblioteca hi ha exposats com a novetat una sèrie de llibres d’autors independentistes: Carme Forcadell, Aleix Sarri, Elisenda Paluzie, Xavier Sala i Martín. Entenem que poden tenir interès per a cert tipus de públic però també considerem que la pluralitat de la societat catalana i torderenca requereix que tots els ventalls ideològics hi estiguin representats. Demanem, doncs, que juntament amb aquests llibres de temàtica independentista se’n comprin d’altres que incorporin la opinió sobre el procés d’independència des de la òptica no-independentista

 

PREGUNTES

 • Durant el mandat passat vam posar sobre la taula la possibilitat que el pivot de la zona centre es pugés a determinades hores de la nit com a mesura de seguretat. Se’ns va dir que s’estudiaria. S’ha decidit implantar aquesta mesura o alguna similar?

 

 • En data 4 de novembre, l’Ajuntament de Fogars de la Selva comunicava que a partir del primer semestre de 2016 es facturaria l’aigua subministrada a Niàgara Parc a 0’48 euros el metre cúbic, 21 cèntims més del que es ve pagant fins ara. En cas contrari anuncien que rescindiran el conveni. Quina és la resposta de l’Ajuntament de Tordera? Quines conseqüències tindrà per als veïns de Niàgara Park?

 

 • En data 29 d’octubre, Correus comunicava que suspenia el contracte amb l’Ajuntament per impagament del deute xifrat en 6247’73 euros. Quines conseqüències s’han derivat de la suspensió d’aquest contracte? S’ha solucionat a dia d’avui?

 

 • Quin és el termini de pagament mig a proveïdors a dia d’avui? Quines previsions hi ha de cara a l’exercici 2016 respecte aquest indicador?
 • En data 29 d’octubre la Generalitat realitza un avís de baixa de la oficina de turisme com a conseqüència que l’Ajuntament no l’hagi classificat en cap de les tres categories que estipula el decret de la Generalitat. S’ha pogut resoldre aquesta situació?
Anuncios
EL PP DE TORDERA PREGUNTA EN EL PLENO POR VARIAS DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE GUARDERIA MUNICIPAL

4 08 2015

A raiz de leer el informe sobre guarderías municipales de la Diputación de Barcelona, preguntamos en el pleno sobre distintos temas que nos preocupan. El primero de ellos referente a la falta de plazas, 4 puntos por encima de la media provincial y que se dará este año en los grupos de 1 año.

Otro aspecto es el del comedor escolar, donde los padres de Tordera tienen que pagar un 16 % más que lo que pagan los padres de otras poblaciones. Esta diferencia, que se ha ido incrementando en los últimos años podría resolverse con la licitación de un contrato con mejores condiciones para el Ayuntamiento, de la misma forma que hemos pedido en otros casos. De esta forma el Ayuntamiento (o en este caso los padres) tendrían un ahorro importante.

PRECS I PREGUNTES PLE 30 DE JULIOL

26 07 2015

1-En data 6 de juliol, una empresa presentava una proposta de Servei de Recollida de Vehicles abandonats a la via pública en virtut del qual l’Ajuntament, a més, en tindria un benefici. Quina resposta se’ls ha donat?

 

2- Els dies 11,12 i 13 de juliol, l’Ajuntament va contractar un servei de vigilància de seguretat a la piscina municipal per un valor de 1176 euros. Entenem que aquesta contractació s’ha fet arrel d’una sèrie de problemes que s’hi estaven produint. Volem saber si a posteriori s’han repetit els problemes i si es té previst tornar a ficar vigilància. S’ha imposat algun tipus de sanció a aquestes persones conflictives? En cas afirmatiu, aquestes persones estan rebent, han rebut o han sol·licitat alguna ajuda de caire municipal?

 

3- Durant el 2015 quantes persones perceptores de la PIRMI han trobat feina a través del servei d’inserció laboral? Quantes ofertes de feina s’han facilitat a persones en aquesta situació?

 

4- En el darrer informe Panel sobre l’escola bressol, realitzat per la Diputació de Barcelona, veiem que hi ha una demanda no atesa 4 punts per sobre de la mitjana provincial. Quines mesures s’han pres per posar-hi remei? Per altra banda, el cost del menjador és aproximadament un 15 % més alt que la mitjana provincial. Quina empresa s’encarrega de prestar el servei? Quan finalitza el contracte de prestació d’aquest servei?

 

5- Al Febrer va caducar el contracte de recollida de residus urbans. Tenim entès que s’està treballant en la redacció del nou plec de clàusules. Es calcula una rebaixa en el cost del servei?

 

 

6- A les darreres setmanes hem vist que a Barcelona hi ha una plaga que afecta als plataners. Diversos ciutadans s’han queixat que aquí a Tordera també es produeix. Volem saber si és així i en cas afirmatiu quines mesures s’han pres

 

7- Un dels acords que el govern municipal va arribar amb el PP en els darrers pressupostos va ser la creació d’una partida per a material de Protecció civil. Volem saber si s’ha comprat algun tipus de material i en quina situació es troba la creació del cos.

PROPUESTAS NNGG TORDERA PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN EN EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PP PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENT DE CATALUNYA

11 07 2015

Nuevas Generaciones del PP de Catalunya está elaborando estos días el programa joven para las elecciones al Parlament de Catalunya del 27-S. Estas son las propuestas que desde NNGG de Tordera proponemos para su posible inclusión en este programa:

 

Principal reto: Emprender y Empleo

 • Aplicar políticas de asesoramiento específicas para emprendedores jóvenes para aprovechar mejor las cualidades específicas de este sector, detectar sus posibles debilidades y solucionarlas

 

 • Realizar jornadas de Getting Contacts específicas para emprendedores jóvenes

 

 • Subvencionar con 200 euros durante un máximo de 6 meses a aquellas empresas que contraten jóvenes de forma indefinida

 

Una educación, FP y Universidad de la máxima calidad

 • Potenciar la FP mediante un sistema de becas para ciclos formativos, más allá de las que ya proporciona el Estado
 • Mejorar la formación de carácter técnico para aquellos jóvenes que no hayan obtenido la ESO con convenios con empresas para la realización de prácticas

 

Vivienda accesible para los jóvenes

 • Aumentar la deducción autonómica por alquiler de vivienda habitual del 10 al 15 % con tope de 450 euros y aumentar hasta 35 años desde los 32, la edad para poder adherirse a ella
 • Aumentar hasta los 35 años la opción de mayor deducción autonómica por inversión o reforma de vivienda habitual
 • Realizar campañas de información concretas para que los jóvenes conozcan las deducciones existentes y las nuevas que se puedan conceder

 

Salud, deporte y ocio

 • Colaborar con los Ayuntamientos para una mejor promoción de las actividades deportivas tanto a nivel de participación de los jóvenes en las mismas como a nivel de un mejor aprovechamiento y dinamización de la actividad económica que generan estos eventos

 

Asociacionismo y libertad

 • Incluir una deducción autonómica para donaciones a entidades que favorezcan el uso del castellano, y no solo del catalán como ocurre actualmente

 

Cultura

 • Modificar la regulación en cuanto a subvenciones para que éstas dejen de tener criterios ideológicos y pasen a tener criterios basadas en la eficiencia para que se puedan realizar un mayor número de actividades y especialmente para ampliar su público objetivo

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el s. XXI

 • Mejorar la información recibida por los jóvenes a través de Internet y redes sociales, a través de campañas informativas sobre temas que puedan ser de su interés y aplicando el bilingüismo para que estas informaciones sean recibidas por todos los jóvenes catalanes

 

VALORACIÓ DEL PACTE CIU-SOM TORDERA

19 06 2015

El Partit Popular de Tordera respecta la decisió de CiU i SOM Tordera d’arribar a un acord de governabilitat. En aquest sentit celebra que sigui la llista més votada la que finalment governi, independentment amb qui hagi arribat a un acord.

En paraules de Xavier Martín, portaveu del PP de Tordera, “després dels espectacles viscuts al llarg de les últimes setmanes, amb confrontacions públiques entre alguns partits on només es parlava de sous i poder polític sense conèixer detalls dels programes de govern, avui veiem un pacte que, tot i que en molts punts no compartim o no sabem com es desenvoluparà, sí que conté un programa on no s’escenifica cap picabaralla per sous ni càrrecs.” El PP de Tordera també valora positivament la reducció del cost polític de l’Ajuntament en un 16 %.

Pel que fa al pacte en sí, el portaveu del PP de Tordera es reunirà aquests propers dies i setmanes amb tots els regidors de govern per conèixer de primera mà i amb detall l’acció de govern que durà cadascun d’ells d’acord amb el contingut del pacte. La primera d’aquestes reunions tindrà lloc dilluns amb el 1r tinent d’alcalde i coordinador de govern, Josep Llorens.

En aquestes reunions, el PP de Tordera farà especial referència als aspectes de Tordera que més els preocupen i que, de la lectura de l’acord de govern, no tenen clar com s’hi posarà solució. La seguretat, la problemàtica amb okupes conflictius i gent que s’aprofita de serveis socials, l’evolució dels impostos en els propers anys o la promoció econòmica per reduir l’atur a Tordera i promocionar el nostre poble.

Finalment el PP desitja sort i encerts al nou govern i considera que cal donar 100 dies de gràcia al nou govern en el que es podran començar a veure les seves línees de treball i recorda que complirà amb el seu compromís de fer una oposició constructiva independentment de quin sigui el color del govern. Una oposició constructiva que els permeti aplicar, des de la oposició, punts del seu programa electoral i a la vegada fiscalitzar l’acció de govern per evitar que els problemes que té Tordera dels quals es feia esment abans, vagin a més.

EL PP DE TORDERA PRESENTA SU PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE MAYO

4 04 2015

El PP de Tordera ha publicado el programa electoral con el qué concurrirá a las elecciones municipales del 24 de mayo. Xavi Martín, candidato a la alcaldía, ha manifestado que “hemos construido un programa de gobierno realista y justificado. Hemos huido de la promesa fácil y somos capaces de justificar económicamente en base al presupuesto municipal nuestras medidas. Lo hemos hecho a través de un plan de ahorro basado en la optimización de la gestión de los recursos municipales y que nos permitirá aplicar nuestras propuestas”.

Martín explica que en los últimos 4 años han trabajado haciendo una oposición constructiva, incorporando puntos de su programa electoral y ahora quieren gobernar  para hacer de Tordera un pueblo tranquilo como era antes, saneado económicamente y que mire por sus ciudadanos.

El documento, de más de 30 páginas, tiene 4 ejes: La gestión interna del Ayuntamiento, la promoción económica y empleo, la seguridad y los servicios a la persona, este último apartado donde se tratan políticas de juventud, gente mayor, deportes o educación.

Dentro de cada uno de estos apartados hay detalladas las propuestas entre las que se encuentran la política sobre reducción de impuestos, el plan de ahorro o una mayor justicia en las ayudas sociales. En este sentido, Martín ha asegurado que “pensamos en una gestión global e integrada que permita no desatender ningún servicio básico a la vez que los optimizamos. Con una deuda de 30 millones de euros generada por el actual gobierno de CIU, huimos de obras faraónicas y servicios electoralistas. Queremos gestionar con rigor el presupuesto municipal y que los ciudadanos dejen de pagar a través de sus impuestos el descontrol provocado durante todos estos años”.

La inclusión de un plan de ahorro permitirá disponer de un mínimo de 150.000 euros adicionales para llevar a cabo las políticas planteadas por el PP, siendo las más destacadas las disminuciones de impuestos y tasas para apoyar a familias y empresas; el aumento de la plantilla de policía local para acabar con la inseguridad en el municipio o la modificación de la normativa de servicios sociales para evitar que quién acaba de llegar tenga preferencia.

Para llevar a cabo este plan de ahorro, el PP propone la licitación de contratos caducados, renegociación de alquileres, compras mancomunadas o cambios en algunos servicios, como el del transporte urbano que permitirá ahorrar 100.000 euros anuales a partir de 2017.

El PP de Tordera publicará en las próximas semanas su programa de actuación por zonas, barrios y urbanizaciones del municipio siguiendo con la política de proximidad desarrollada estos años desde la oposición.

Xavi Martín también ha anunciado que su partido está a disposición de cualquier ciudadano para explicar con detalle el contenido del programa de gobierno y su viabilidad. Quién así lo desee puede contactar al teléfono 699 17 36 05  o  al mail pptordera@hotmail.com  El programa de gobierno también se puede consultar en la web http://www.pptordera.com o a través de este enlace: https://pptordera.files.wordpress.com/2015/04/programa-de-gobierno-2015.pdf  Per consultar-lo en català cliqueu aquí 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS PLENO 26 DE MARZO

24 03 2015

PRECS

 • Hem vist diverses instàncies d’una persona que es l’empresa concessionària del servei de transport urbà es va negar a fer ús de la rampa per a persones amb mobilitat reduïda, en diverses ocasions. Demanem que es requereixi a l’empresa la prestació d’aquest servei i volem saber perquè se li ha negat a aquesta persona

PREGUNTES

 • Una plaça de policia local recentment coberta ha tornat a quedar vacant perquè l’agent que la va cobrir ha marxat en comissió de serveis. Quan està previst que es torni a cobrir?

 • Hem vist que un altre agent de policia local ha demanat marxar en comissió de serveis. En cas que es concedeixi, es cobrirà aquesta plaça?

 • La delegació del govern ha informat a l’Ajuntament sobre un grup de treball de l’ECOFIN sobre inversions. En aquesta carta emplaça als Ajuntaments a fer propostes de projectes d’inversió que fomentin la productivitat, la competitivitat, el creixement sostenible i l’ocupació. Entenem que donada la situació de l’Ajuntament no sigui viable però volem conèixer si la presentació d’aquestes propostes aniria lligada a una subvenció per dur-les a terme.

 • Fa uns mesos es va entrar una instància en la que una empresa tenia interès en reconvertir una masia en allotjament de turisme rural de luxe a Vallmanya. Volem saber en quin estat es troba el projecte